divendres, 19 d’octubre de 2018

FONGS

Els fongs són un grup d’organismes que de sempre s’havien inclòs en el món dels vegetals, però que actualment es consideren com un regne independent. Algunes de les seves característiques són: 

-      Poden ser unicel·lulars o pluricel·lulars.
-      No realitzen la fotosíntesis.

-      Són heteròtrofs.


Els fongs s’alimenten d’altres organismes vius (que parasiten) o de restes d’organismes, com ara excrements, fusta, fulles i éssers morts. 

La reproducció dels fongs pot ser de dos tipus:

·        Els fongs unicel·lulars es reprodueixen de forma asexual.


·       Els fons pluricel·lulars es reprodueixen per espores. Les espores són cèl·lules reproductores envoltades d’unes capes que les permeten resistir condicions molt desfavorables de temperatura i humitat, però que quan les condicions són bones germinen i originen un nou individu.