dijous, 15 de novembre de 2018

ANIMALS RÈPTILS

Tots es reprodueixen per ous, però no dins de l’aigua, perquè s’ofegarien. El seu cos gairebé sempre està cobert d’escates, excepte la tortuga. Els rèptils poden viure en molts llocs del món.