dijous, 15 de novembre de 2018

ANIMALS ANÈL·LIDS


Se'ls coneix popularment sota el nom de cucs.  Tenen uns anells pel cos que el serveix per moure's. S'arrosseguen pel terra.