dijous, 15 de novembre de 2018

ANIMALS MOL·LUSCS


Els mol·luscs tenen un cos tou on guarden els òrgans respiratoris, reproductors i els digestius. La majoria dels mol·luscs necessiten aigua per viure.